Khuyến mại hàng tuần tại Trần Anh
x Đặt trước điện thoại Sony Xperia M4 Aqua Dual
x
Mua hàng: 1900 545 546 / sales@trananh.com.vn
Máy in Canon Laser LBP 6200D In, Duplex Máy in Canon Laser LBP 6200D In, Duplex Máy in Canon Laser LBP 6200D In, Duplex
Khuyến mại giá sốc -3%

Tên sản phẩm Máy in Canon Laser LBP 6200D
Hãng sản xuất Canon
Loại máy in Laser mono đen trắng
tốc độ in 25 trang/phút
độ phân giải 2400 x 600dpi
Bộ nhớ 8MB
Khổ giấy A4
Mực in Cartridge 326
Tính năng chung kết nối USB 2.0,in đảo mặt tự động ;Khay giấy cassette 250 tờ, Công suất 8000 trang/tháng)

Cùng nhau làm vic vì mt tương lai tt đp hơn

Vi kimchnam là triết lý kyosei mangý nghĩa "cùng làm vic vàchung sngvì nhng điu tt đpchung", Canon rtquan tâm tivickhông ngngcitiến đ tora nhngsnphmcông nghttri đápngnhu cutrong gia đình cũng như ti vănphòng làm Vit.Chính vì thế,trong các quy trình nghiên cu vàsnxut ca mình,chúng tôi cam kết hưngti s pháttrin bn vng,cung cp mt môitrưnglàm vican toàn và lành mnhvà mang linhngsnphm cócht lưngcao tikhách hàng ca mình.

Quan tâm ti môi trưng

Canon đã và đang n lc đ gim thiu các tác đng lên môi trưng t mi giai đon trong vòng đi sn phm ca mình. Dưi đây là mt s ví d đin hình v các đi mi gn đây ca chúng tôi:

Chúng tôi thu hi và tái chế các phát thi hóa hc trong sut quá trình sn xut.

Công ngh đm khí đưc ng dng trong khâu đóng gói sn phm.

Tiêu th đin năng trong các máyin và máy photocopy đã đưc gim thiu nh chế đ ch.


Xin m
i bn chung tay cùng chúng tôi thông qua vic tham gia vào chương trình táichế cartridge mc ca Canon. Bn có th mang cartridge đã dùnghết ca mình ti các đim do Canon ch đnh ti Vit Nam, hoc chúng tôi s đến tn nhà trong trưng hp bn có sng cartridge ln. Canon là đơn v tiên phong trong vic khi xưng chương trình tái chế m rng này, vi vic dùng nhng cartridge đã qua s dng đ làm ph tùng hay vt liu sn xut nhng cartridge mi.

Kyosei

Năm 1988, mt năm sau l k nim chng đưng 50 năm phát trin ca mình, Canon tuyên b bt đu bưc vào mt giai đon phát trin mi vi cuc cách mng mang tên “Kyosei”. Đây là giai đon đưc xem là bưc ngot lch s ca Canon trong chiến lưc phát trin toàn cu.

Nguyên g
c ca t kyosei trongtiếng Nht là “cùng nhau sng và làm vic vì nhng điu tt đp chung”. Trong phm vi hp, đó là s thng nht gia tp th công nhân và lãnh đo công ty đ đt đưc mc tiêu đ ra, nh đó, mi ngưi đu đưc hưng li ích t thành qu lao đng do chính mình to nên mt cách công bng. Vi mt ý nghĩa rng hơn, ti Canon kyosei cònth hin tinh thn “Tt c mi ngưi, bt k chng tc, tôn giáo hay văn hóa,sng và làm vic hòa hp cùng nhau đng ti tương lai.” Trên thc tế, thế gii ca chúng ta đang mt cân đi trong nhiu lĩnh vc như thương mi, thu nhp và môi trưng. Gii quyết s mt cân đi này là mt nhim v liên tc mà Canon đang n lc thc hin bng cách tích cc theo đui triết lýkyosei. Làmt công ty toàn cu, chúng tôi nuôi dưng nhng mi quan h tt không ch vi khách hàng mà còn vi các cng đng ti nơi mà chúng tôi hot đng và c môi trưng t nhiên.