Khuyến mại hàng tuần tại Trần Anh
x Đặt trước điện thoại Samsung Galaxy S6 x Đặt trước điện thoại HTC One M9
x
Mua hàng: 1900 545 546 / sales@trananh.com.vn
Microlab

Loa Microlab B16 2.0

199,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL B16
- LOẠI 2
- CÔNG SUẤT 2,5W x2
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- TẦN SỐ ĐÁP ỨNG 120 Hz ~ 20000 Hz
- ĐỘ NHẠY LOA 45 dB
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab F861

2,899,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL FC861
- LOẠI 5.1
- CÔNG SUẤT 100W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab FC 362

1,899,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL FC362
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 54W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab FC 530

1,599,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL FC530
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 54W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab FC 730

2,499,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL FC730
- LOẠI 5.1
- CÔNG SUẤT 84W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab FC10

1,599,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL FC10
- LOẠI 2.0
- CÔNG SUẤT 30W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab FC20

1,599,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL FC20
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 40W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab FC30

2,099,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL FC30
- LOẠI 2.0
- CÔNG SUẤT 36W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab FC330

1,399,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL FC330
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 56W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab FC360

1,699,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL FC360
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 54W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab FC530U

2,249,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL FC530U
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 64W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab FC550

1,699,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL FC550
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 64W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab Fimcone 361

1,699,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL Fimcone 361
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 54W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab M100U - 2.1

699,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT MICROLAB
- MODEL M100U
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 10W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- TẦN SỐ ĐÁP ỨNG 40 Hz ~ 18000 Hz
- ĐỘ NHẠY LOA 70 dB
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab M106

549,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL M106
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 16W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab M108

399,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL M108
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 15W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab M110/2.1

575,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL M110
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 13W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- TẦN SỐ ĐÁP ỨNG 30 Hz~ 20 KHz.
- ĐỘ NHẠY LOA 65 dB
- TÍNH NĂNG KHÁC Với bộ điều khiển bằng dây cáp để sử dụng tùy thích hơn và tiện lợi hơn
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab M119

699,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL M119
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 17W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab M200P

1,199,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL M200PL
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 50W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab M223

599,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL M223
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 17W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng

Loa Microlab M280

699,000


Khuyến mại
-

Thông tin sản phẩm

- HÃNG SẢN XUẤT Microlab
- MODEL M280
- LOẠI 2.1
- CÔNG SUẤT 40W
- CHUẨN KẾT NỐI 3.5
- BẢO HÀNH 12 Tháng
TÌM THEO DANH MỤC