Khuyến mại hàng tuần tại Trần Anh
x Đặt trước điện thoại Samsung Galaxy A8
x
Mua hàng: 1900 545 546 / sales@trananh.com.vn
Microlab

Loa Microlab B16 2.0

199,000


Khuyến mại
- Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL B16
  - LOẠI 2
  - CÔNG SUẤT 2,5W x2
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - TẦN SỐ ĐÁP ỨNG 120 Hz ~ 20000 Hz
  - ĐỘ NHẠY LOA 45 dB
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab F861

  2,839,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC861
  - LOẠI 5.1
  - CÔNG SUẤT 100W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC 362

  1,899,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC362
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 54W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC 530

  1,599,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC530
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 54W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC 730

  2,599,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC730
  - LOẠI 5.1
  - CÔNG SUẤT 84W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC10

  1,599,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC10
  - LOẠI 2.0
  - CÔNG SUẤT 30W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC20

  1,599,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC20
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 40W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC30

  2,099,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC30
  - LOẠI 2.0
  - CÔNG SUẤT 36W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC330

  1,399,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC330
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 56W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC360

  1,699,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC360
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 54W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC360/5.1

  2,805,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT MICROLAB
  - MODEL FC360/5.1
  - LOẠI Loa máy tính 5.1
  - CÔNG SUẤT 100W
  - CHUẨN KẾT NỐI Output: RCA sockets - Input: RCA sockets
  - TẦN SỐ ĐÁP ỨNG 30 Hz ~ 20000 Hz
  - ĐỘ NHẠY LOA 70 dB
  - TÍNH NĂNG KHÁC Powerful home theater 5.1 surround subwoofer system with full range acoustic production and surround satellites 6.5" woofer system for deep vocal and bass effects. All magnetically shielded for safe positioning near TV Standalone amplifier with full front controls and includes wireless remote control
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC530U

  2,099,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC530U
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 64W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab FC550

  1,699,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL FC550
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 64W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab Fimcone 361

  1,499,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL Fimcone 361
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 54W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M100U - 2.1

  699,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT MICROLAB
  - MODEL M100U
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 10W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - TẦN SỐ ĐÁP ỨNG 40 Hz ~ 18000 Hz
  - ĐỘ NHẠY LOA 70 dB
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M108

  399,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M108
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 15W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M110/2.1

  575,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M110
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 13W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - TẦN SỐ ĐÁP ỨNG 30 Hz~ 20 KHz.
  - ĐỘ NHẠY LOA 65 dB
  - TÍNH NĂNG KHÁC Với bộ điều khiển bằng dây cáp để sử dụng tùy thích hơn và tiện lợi hơn
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M119

  699,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M119
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 17W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M200

  889,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M200
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 40W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M200P

  1,199,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M200PL
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 50W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng

  Loa Microlab M223

  599,000


  Khuyến mại
  - Khuyến mại:
 • Giảm ngay 5% khi có thẻ giảm giá phụ kiện
 • (áp dụng từ 15/07/2015 đến 31/07/2015), tại tất cả siêu thị Trần Anh

  Thông tin sản phẩm

  - HÃNG SẢN XUẤT Microlab
  - MODEL M223
  - LOẠI 2.1
  - CÔNG SUẤT 17W
  - CHUẨN KẾT NỐI 3.5
  - BẢO HÀNH 12 Tháng
  TÌM THEO DANH MỤC