Thời gian áp dụng : 24/10 - 23/11/2016
 • Kèo 1:1 người mua
  Giá mua chung: 8.799.000Đ
 • Kèo 2:50 người mua
  Giá mua chung: 8.299.000Đ
 • Kèo 3:100 người mua
  Giá mua chung: 7.999.000Đ

Còn lại:

ĐẶT NGAY
giá niêm yết: 8.999.000Đ
giá kèo hiện tại:
8.799.000
số người đã
mua chung 1
Giảm 19%
 • Kèo 1:1 người mua
  Giá mua chung: 7.000.000Đ
 • Kèo 2:50 người mua
  Giá mua chung: 6.790.000Đ
 • Kèo 3:100 người mua
  Giá mua chung: 6.490.000Đ

Còn lại:

ĐẶT NGAY
giá niêm yết: 8.599.000Đ
giá kèo hiện tại:
7.000.000
số người đã
mua chung 1
Giảm 38%
 • Kèo 1:1 người mua
  Giá mua chung: 1.599.000Đ
 • Kèo 2:100 người mua
  Giá mua chung: 1.299.000Đ
 • Kèo 3:150 người mua
  Giá mua chung: 1.199.000Đ

Còn lại:

ĐẶT NGAY
giá niêm yết: 2.590.000Đ
giá kèo hiện tại:
1.599.000
số người đã
mua chung 1
Khuyến mại hàng tuần tại siêu thị điện máy Trần Anh
Khuyến mại hàng tuần tại siêu thị điện máy Trần Anh
Khuyến mại hàng tuần tại siêu thị điện máy Trần Anh
Khuyến mại hàng tuần tại siêu thị điện máy Trần Anh
Khuyến mại hàng tuần tại siêu thị điện máy Trần Anh