Chọn hãng
Điều hòa 1 chiều Electrolux Viva Cool ESM09CRF-D2I 9000BTU Giảm 16%
Giá niêm yết: 6.990.000₫ 5.890.000₫
Điều hòa 1 chiều Electrolux ESV09CRK-A3I 9.000BTU Giảm 14%
Giá niêm yết: 8.790.000₫ 7.590.000₫
Điều hòa 1 chiều Electrolux ESV12CRK-A3I 12.000BTU Giảm 10%
Giá niêm yết: 9.990.000₫ 8.990.000₫
Điều hòa 1 chiều Electrolux ESM12CRF-D1I 12000BTU Giảm 9%
Giá niêm yết: 7.990.000₫ 7.290.000₫
Điều hòa 2 chiều Electrolux Viva Cool ESM09HRF-D2I 9000BTU Giảm 11%
Giá niêm yết: 7.590.000₫ 6.790.000₫
Điều hòa 2 chiều Electrolux 12000BTU ESM12HRF-D1I Giảm 7%
Giá niêm yết: 8.590.000₫ 7.990.000₫
Điều hòa 2 chiều Electrolux ESV12HRK-A3I 12.000BTU Giảm 9%
Giá niêm yết: 11.990.000₫ 10.890.000₫
Điều hòa 2 chiều Electrolux ESV12HRK-A3I 12.000BTU Giảm 9%
Giá niêm yết: 11.990.000₫ 10.890.000₫
Điều hòa 2 chiều Electrolux ESV09HRK-A3I 9.000BTU Giảm 8%
Giá niêm yết: 10.190.000₫ 9.390.000₫
Cục lạnh điều hòa Electrolux 1 chiều ESM09CRI-A3I 9.000BTU Giảm 6%
Giá niêm yết: 7.990.000₫ 7.490.000₫
Giá niêm yết: 8.990.000₫ 8.590.000₫
Giá niêm yết: 12.490.000₫ 12.590.000₫
Điều hòa 2 chiều Electrolux 9000BTU ESM09HRD-C1 Giảm 32%
Giá niêm yết: 9.990.000₫ 6.790.000₫
Giá niêm yết: 12.990.000₫ 13.090.000₫
Giá niêm yết: 11.490.000₫ 10.890.000₫
Điều hòa 1 chiều Electrolux Inverter ESV09CRC-A3I 9000BTU Giảm 24%
Giá niêm yết: 10.499.000₫ 7.990.000₫
Điều hòa 2 chiều Electrolux 12000BTU ESM12HRD-C1 Giảm 25%
Giá niêm yết: 10.290.000₫ 7.690.000₫
Giá niêm yết: 6.999.000₫ 6.799.000₫
Điều hòa 1 chiều Electrolux ESM09CRF-D1I 9000BTU Giảm 19%
Giá niêm yết: 6.140.000₫ 4.999.000₫
Điều hòa 2 chiều Electrolux 18000BTU ESM18HRD-C1I Giảm 21%
Giá niêm yết: 14.499.000₫ 11.490.000₫