Chọn hãng
Điều hòa 1 chiều Panasonic 9000BTU Semi Deluxe CS-KC9QKH-8 Giảm 6%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 8.590.000₫ 8.090.000₫
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CS-VU9SKH-8 9000BTU
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 15.800.000₫ 15.010.000₫
Điều hòa 1 chiều Panasonic Inverter CS-U9SKH-8 9000BTU Giảm 6%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 11.790.000₫ 11.100.000₫
Điều hòa 1 chiều Panasonic Inverter CS-U12SKH-8 12000BTU Giảm 6%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 14.190.000₫ 13.400.000₫
Điều hòa 1 chiều Panasonic CS-KC12QKH-8 12000BTU Giảm 10%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 11.290.000₫ 10.190.000₫
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CS-VU12SKH-8 12.000BTU
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 19.000.000₫ 18.050.000₫
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter CS-YZ12SKH-8 12000BTU
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 16.000.000₫ 15.200.000₫
Điều hòa 2 chiều Panasonic 12000BTU Gas R410A CS-YE12RKH-8 Giảm 6%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 15.890.000₫ 15.000.000₫
Điều hòa 1 chiều Panasonic 18000BTU CS-KC18QKH-8
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 16.790.000₫ 15.900.000₫
Điều hòa 2 chiều Panasonic 9000BTU Inverter CS-E9RKH-8
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 15.590.000₫ 14.800.000₫
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter CS-YZ9SKH-8 9000BTU
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 13.100.000₫ 12.445.000₫
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter CS-E12RKH-8 12000BTU
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 18.290.000₫ 17.300.000₫
Điều hòa 1 chiều Panasonic Gaz R22 CS-KC24QKH-8 24000 BTU
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 23.790.000₫ 22.600.000₫
Cục lạnh điều hòa 1 chiều Panasonic CS-U18SKH-8 18000 BTU Giảm 6%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 21.590.000₫ 20.400.000₫
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter CS-E24RKH-8 24.000BTU
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 32.800.000₫ 32.800.000₫
Điều hòa cây 1 chiều Panasonic CS-C18FFH 18.000BTU Giảm 9%
Giá niêm yết: 23.500.000₫ 21.490.000₫
Cục lạnh điều hòa 1 chiều Panasonic CS-U24SKH-8 24000 BTU
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 28.390.000₫ 26.900.000₫
Điều hòa 1 chiều Panasonic 9.000BTU Inverter Gas R410A CS-S9 Giảm 6%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 11.790.000₫ 11.100.000₫
Điều hòa 1 chiều Panasonic Inverter CS-S12RKH-8 12.000BTU Giảm 6%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 14.190.000₫ 13.400.000₫
Điều hòa 2 chiều Panasonic 18000BTU Inverter CS-E18RKH-8
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 24.500.000₫ 24.500.000₫
Điều hòa cây Panasonic 1 chiều CS-C28FFH 28.000BTU Giảm 9%
Giá niêm yết: 35.000.000₫ 31.790.000₫
Cục lạnh điều hòa 2 chiều Panasonic CS-YZ18SKH-8 17700BTU
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 22.900.000₫ 22.900.000₫
Điều hòa cây Panasonic 1 chiều CS-C45FFH 45.000BTU Giảm 10%
Giá niêm yết: 46.500.000₫ 41.990.000₫
Giá niêm yết: 27.500.000₫ 26.290.000₫
Điều hòa 2 chiều Panasonic 9000BTU A9PKH-8 Giảm 9%
Giá niêm yết: 12.499.000₫ 11.399.000₫
Điều hòa 2 chiều Panasonic 9000BTU Gas R410A CS-YE9RKH-8
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 12.200.000₫ 12.200.000₫
Điều hòa 2 chiều Panasonic CS-A12PKH-8 12000BTU Giảm 7%
Giá niêm yết: 15.199.000₫ 14.199.000₫
Điều hòa 2 chiều Panasonic CS-A12RKH-8 12000BTU Giảm 16%
Giá niêm yết: 15.400.000₫ 12.990.000₫
Điều hòa 2 chiều Panasonic CS-A18PKH-8 18000BTU Giảm 12%
Giá niêm yết: 23.199.000₫ 20.499.000₫
Điều hòa 2 chiều Panasonic Inverter E12PKH-8 12000BTU Giảm 8%
Giá niêm yết: 16.699.000₫ 15.399.000₫