Khuyến mại hàng tuần tại siêu thị điện máy Trần Anh
Khuyến mại hàng tuần tại siêu thị điện máy Trần Anh
Chọn hãng
Bình siêu tốc Electrolux EEK3505K 1.7 Lít Giảm 41%
Giá niêm yết: 850.000₫ 499.000₫
Bình siêu tốc Comet CM8216 1.8 Lít Giảm 34%
Giá niêm yết: 195.000₫ 129.000₫
Bình siêu tốc Kipor KP-A318SA 1.8 Lít Giảm 32%
Giá niêm yết: 190.000₫ 129.000₫
Ấm siêu tốc Kangaroo 1.5 lít, CS 700W KG339 Giảm 49%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 390.000₫ 199.000₫
Bình siêu tốc Sunhouse SHD1182 1.8 Lít Giảm 41%
Giá niêm yết: 285.000₫ 169.000₫
Giá niêm yết: 499.000₫ 499.000₫
Bình siêu tốc Kangaroo KG337N 1.5 Lít
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 199.000₫ 199.000₫
Giá niêm yết: 350.000₫ 349.000₫
Bình siêu tốc Philips HD4646 1.5 Lít Giảm 8%
Giá niêm yết: 1.090.000₫ 999.000₫
Bình siêu tốc Philips HD9303 1.2 Lít Giảm 24%
Giá niêm yết: 785.000₫ 599.000₫
Bình siêu tốc Kangaroo KG636 1.7 Lít Giảm 46%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 550.000₫ 299.000₫
Bình thủy điện Panasonic NC-HU301PHSY 3.0 Lít Giảm 14%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 2.790.000₫ 2.399.000₫
Giá niêm yết: 1.069.000₫ 1.069.000₫
Bình siêu tốc Sunhouse SHD1370 1.7 Lít Giảm 10%
Giá niêm yết: 475.000₫ 429.000₫
Giá niêm yết: 369.000₫ 369.000₫
Bình siêu tốc Philips HD9316 1.7 Lít Giảm 31%
Giá niêm yết: 1.449.000₫ 999.000₫
Bình siêu tốc Electrolux EEK3200 1.5 Lít Giảm 28%
Giá niêm yết: 890.000₫ 639.000₫
Bình thủy điện Panasonic NC-EG3000CSY 3.0 Lít Giảm 8%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 1.680.000₫ 1.549.000₫
Bình siêu tốc Sunhouse SHD1375 1.7 Lít Giảm 12%
Giá niêm yết: 565.000₫ 499.000₫
Bình siêu tốc Philips HD9312 1.7 Lít Giảm 10%
Giá niêm yết: 1.389.000₫ 1.249.000₫
Ấm siêu tốc Bluestone 1,7 lít KTB-3351S/KTB351S Giảm 13%
Giá niêm yết: 690.000₫ 599.000₫
Bình siêu tốc BlueStone KTB-3355 1.7 Lít Giảm 17%
Giá niêm yết: 899.000₫ 749.000₫
Bình siêu tốc SmartCook SM6874-4026874 1.7 Lít Giảm 9%
Giá niêm yết: 590.000₫ 539.000₫
Bình siêu tốc BlueStone KTB-3379 1.7 Lít Giảm 11%
Giá niêm yết: 1.349.000₫ 1.199.000₫
Bình thủy điện Sunhouse SH1535 3.5 Lít Giảm 12%
Giá niêm yết: 990.000₫ 869.000₫
Bình thủy điện Panasonic NC-BG3000CSY 3.0 Lít Giảm 9%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 2.000.000₫ 1.829.000₫
Bình thủy điện Panasonic NC-EG2200CSY 2.2 Lít Giảm 10%
+ Khuyến mại
Giá niêm yết: 1.560.000₫ 1.399.000₫
Bình siêu tốc Philips HD9306 1.5 Lít Giảm 30%
Giá niêm yết: 999.000₫ 699.000₫
Giá niêm yết: 840.000₫ 799.000₫
Giá niêm yết: 1.190.000₫ 1.189.000₫
Giá niêm yết: 1.190.000₫ 1.189.000₫
Bình siêu tốc Midea MK-317DR 1.7 Lít Giảm 8%
Giá niêm yết: 759.000₫ 699.000₫
Giá niêm yết: 279.000₫ 279.000₫
Giá niêm yết: 529.000₫ 529.000₫
Giá niêm yết: 529.000₫ 529.000₫
Bình thủy điện Sharp KP-Y32PV 3.0 Lít Giảm 14%
Giá niêm yết: 1.600.000₫ 1.379.000₫
Bình thủy điện Sharp KP-Y33BTV 3.3 Lít Giảm 8%
Giá niêm yết: 1.400.000₫ 1.289.000₫
Bình thủy điện Sharp KP-Y40PV 4.0 Lít Giảm 14%
Giá niêm yết: 1.850.000₫ 1.599.000₫
Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL 3.0 Lít Giảm 13%
Giá niêm yết: 1.950.000₫ 1.689.000₫
Bình thủy điện Sharp KP-30STV 2.9 Lít Giảm 14%
Giá niêm yết: 980.000₫ 839.000₫