(Lưu ý: Phân biệt chữ hoa, thường, số)

Thỏa thuận sử dụng dịchvụ

Điều1: Thành viên đăng ký tài khoản trong www.trananh.vn là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quyđịnh của Công Ty Cổ phần Thế giới Số Trần Anh và được Công Ty chấp nhận sự đăngký đó.
Điều 2: Công ty chúng tôi có thể thay đổi thỏa thuận theo cácchính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên
www.trananh.vn, và sau khi đăng lên coi như thỏa thuận đó có hiệu lực.Sau khi thay đổi, nếu thành viên sử dụng dich vụ thì chúng tôi coi thành viên đãchấp nhận tất cả các thỏa thuận đó.
Điều 4: Thành viên sau khi đăngký phải có trách nhiệm tự quản lý tài khoản, mật khẩu và thông tin cá nhân củamình.

Điều 5: Thông tin do các thành viên đăng ký lênwww.trananh.vn sẽ thuộc quyền sở hữu của Công Ty Cổ Phần Thế Giới SốTrần Anh, được quản lý và sử dụng theo các chính sách về bảo vệ thông tin cánhân của công ty.

Điều6: Trong trường hợp công ty chúng tôi xác nhận được thành viên vi phạmnhững điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng tàikhoản của thành viên đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hạiphát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thànhviên gây tổn hại đến lợi ích của công ty chúng tôi, hoặc người thứ ba do vi phạmnhững điều nêu dưới đây, thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thườngnhững tổn hại đó.

Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký thànhviên.

Có các hành vi vi phạm pháp luật, quy định này.

Sử dụng tài khoản và mật khẩu vào mục đích bất chính,hoặc cho người thứ ba sử dụng.

Gây tổn hại đến công ty chúng tôi

Những hành vi mà công ty chúng tôi cho rằng không phùhợp.

Điều7: Công ty chúng tôi sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email dothành viên đăng ký trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp chúngtôi sẽ thông báo bằng các phương tiện khác.

Điều8: Các thành viên sẽ không được vi phạm các mục cấm dướiđây:

Đăng thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục của ViệtNam và các nước khác.

Hành vi phạm tội.

Xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ ( như bản quyền, thươnghiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh và những vấn đề khác liên quan) của Công Ty CổPhần Thế Giới Số Trần Anh và người khác.

Gây tổn hại đến người khác thông qua www.trananh.vn

Làm tổn hại đến việc kinh doanh của công ty chúng tôi.Làm mất uy tín của công ty chúng tôi.

Một thành viên đăng ký nhiều tài khoản để sử dụng.

Những hành vi khác bị công ty chúng tôi coi không hợp lý.

Điều9: Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng vàcông ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữunghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra pháp luậtgiải quyết.